Hindeloopen, een havenstad en watersportcentrum met internationale allure

Rijke zeekapiteins drukten kleurrijk stempel op unieke wooncultuur

Hindeloopen sluis
Hindeloopen

HINDELOOPEN (NL) – De goed bewaarde historie en de commandeurswoningen van Hindelooper kapiteins die op Scandinavië, Oostzeelanden en Engeland voeren, de sluiswachterswoning uit 1619 en de naastliggende oude sluis, de stadshaven, de grote plezierjachthaven met dure motor- en zeiljachten, de Hindelooper schilder- en houtsnijkunst en de maritieme sfeer aan het IJsselmeer. Het zijn dé highlights van Hindeloopen, stad sinds 1225 en één van de kleinste Friese Elfsteden. Nog geen 900 mensen wonen in Hylpen, Fries voor Hindeloopen.

Stoere zeilvaarders, paling- en stront-schippers, ambachtslieden en kunstenaars

Workum, het gezelligste en grootste museum van Friesland

1 Workum
Workum

Workum (NL) – Haven-, handels- en ambachtenstad Workum is één van de jongste Friese Elfsteden, maar gezien de tientallen historische gebouwen in de langgerekte kern zou je denken dat het de oudste is. Het kreeg pas stadsrechten in 1399, terwijl het nabijgelegen en veel kleinere Stavoren, ook een havenplaats aan de Zuiderzee, ze al in 1118 had.
Evenals twee andere Elfsteden, Hindeloopen en IJlst, is Workum nooit een echte vesting is geweest. Versterkingen in de vorm van wallen en bastions, zoals de kleinste Elfsteden-stad, Sloten, heeft het nooit gekend. Maar Workum heeft zich wel ontpopt als een stad van betekenis met de bijbehorende rijkdom, te zien op de Merk, het centrale en zeer gezellige marktplein, It Súd en It Noard. Zelfs één van de roemruchte scheepshellingen, de meer dan 300 jaar oude scheepswerf ‘De Hoop’, is bewaard gebleven. Er worden nog steeds houten schepen gebouwd en gerestaureerd, nabij een stadshaven vol nautisch erfgoed.

Bed & Box

Paardenpaden

Bed & Box
Bed & Box

CORNWERD (NL) - Met paard en wagen of als ruiter langs de Friese IJsselmeerkust trekken? Met uw edele viervoeter het spoor volgen van beroemde Elfstedenschaatsers? Brouwerij Us Heit in Bolsward bezoeken?

Eldorado voor veeleisende strandliefhebbers, watersporters en fietsers

Makkum: vakantie aan zee!

Makkum
Makkum.

MAKKUM (NL) – Vakantievieren in de duinen van Ameland zonder gebruik te hoeven maken van een dure veerboot. Zwemmen en surfen in zee zonder de vrees grond onder je voeten te verliezen. En geen kwallen. Met een elektroboot door natte natuur zonder lek te worden gestoken door muggen. Genieten van een rietgedekt boerderijtje à la Giethoorn zonder drommen dagjesmensen in de tuin en punterstunters in de gracht.

De IJsselmeerroute:

2000 jaar verbazingwekkende armoede en rijkdom rondom de Zuiderzee

Lemmer
Lemmer.

WORKUM (NL) – Een topper naast de wereldberoemde Elfstedenroute (de fiets-, vaar-, auto-, motor en schaatsroute langs elf prachtige historische steden in Friesland: www.elfstedenroute.nl) is de IJsselmeerroute. Deze nieuwe toeristische route van het bureau voor toerisme Friesland Holland is dé ultieme kennismaking met de voormalige grote zoute binnenzee Zuiderzee en het huidige zoete IJsselmeer.

IJsselmeer Friesland: weergaloos vakantieland

Friesland heeft het dichtste web van toeristische paden en vaarwegen in Europa

IJsselmeer Friesland
IJsselmeer Friesland.

WORKUM (NL) – Friesland (in het Fries en officieel Fryslân) is één van de 12 provincies van Nederland. Fryslân bestaat al meer dan 2000 jaar. De Romeinen waren de eerste toeristen. Ze waren erg onder de indruk... ! Ook u zult dat zijn. Friesland heeft zich in de loop der eeuwen ontwikkeld tot een apart stukje Nederland. Nergens anders vindt u in één regio met een doorsnee van 100 km zo’n grote variatie in landschap, cultuurhistorie en recreatie:

Marketing Friese IJsselmeerkust van Lemmer tot Afsluitdijk

IJsselmeermagazine en -website, advertenties en stands in Düsseldorf, Stuttgart en Hannover

De cover van het veeltalige IJsselmeermagazine.
De cover van het veeltalige IJsselmeermagazine.

WORKUM (NL) – De reclamecampagne voor de Friese IJsselmeerkust krijgt steeds meer gestalte. Een meertalige website is in aanbouw (www.ijsselmeerfriesland.nl), er is een model van de atlasachtige vakantiegids (ook meerdere talen) en er zijn stands gereserveerd op internationale beurzen: Boot Düsseldorf (in twee hallen!), de CMT in Stuttgart (Duitslands grootste vakantiebeurs) en op de enorme onderwijstentoonstelling Didacta in Hannover.

Het bureau voor toerisme van Fryslân, Friesland Holland, gaat met de IJsselmeerkust, van Lemmer tot en met de Afsluitdijk, naar meerdere events in Nederland en omringende landen. Watersport, fietsen, streekproducten, cultuur-historie, events en nieuwe routes zijn dé items.
De IJsselmeerplaatsen spelen ook een grote rol in groepsreizen, onder andere voor Chinezen, zoals Holland Highlights (www.frieslandhollandtours.com). Friesland Holland heeft een hondertal domeinnamen vastgelegd, van ijsselmeerfriesland.nl tot lakeyssel.nl

IJsselmeer Marketing
Directeur Albert Hendriks van het Fries bureau voor toerisme: “Het optuigen van IJsselmeer Marketing heeft te maken met de opwaardering van havenplaatsen als Lemmer, het nieuwe zeer internationale bezoekerscentrum van UNESCO-werelderfgoed Woudagemaal, de nieuwe ecosluis van Stavoren, de verdiepte sluis van Workum, de benoeming van Workum tot ‘Historical Town of the year 2015’, de populariteit van ‘Bad Makkum’, de uitbreiding van huurvloten met voor het IJsselmeer geschikte jachten en de komst van ebikes met een zeer groot bereik. Ook de Afsluitdijk speelt een grote rol in onze promotiecampagne.”

De Friese IJsselmeerkust is een zeer hoogwaardige zoom van water- en landrecreatie én ook nog eens goed verbonden met een uniek binnendijks vaargebied, de Friese meren. Lemmer, Stavoren, Hindeloopen, Workum en Makkum hebben ook nog eens goede connecties met de overkant, Enkhuizen en andere plaatsen dankzij rederijen als V&O (veerboot Enkhuizen-Stavoren) en de Friese Vloot (schipperscoöperatie). Laatstgenoemde zeilvloot verbindt de Friese IJsselmeerkust zelfs met UNESCO werelderfgoed Waddenzee dankzij tochten van Stavoren naar de Waddeneilanden. De Friese IJsselmeerkust is een zeer hoogwaardige zoom van water- en landrecreatie én ook nog eens goed verbonden met een uniek binnendijks vaargebied, de Friese meren. Lemmer, Stavoren, Hindeloopen, Workum en Makkum hebben ook nog eens goede connecties met de overkant, Enkhuizen en andere plaatsen dankzij rederijen als V&O (veerboot Enkhuizen-Stavoren) en de Friese Vloot (schipperscoöperatie). Laatstgenoemde zeilvloot verbindt de Friese IJsselmeerkust zelfs met UNESCO werelderfgoed Waddenzee dankzij tochten van Stavoren naar de Waddeneilanden.
De Friese IJsselmeerkust is een zeer hoogwaardige zoom van water- en landrecreatie én ook nog eens goed verbonden met een uniek binnendijks vaargebied, de Friese meren. Lemmer, Stavoren, Hindeloopen, Workum en Makkum hebben ook nog eens goede connecties met de overkant, Enkhuizen en andere plaatsen dankzij rederijen als V&O (veerboot Enkhuizen-Stavoren) en de Friese Vloot (schipperscoöperatie). Laatstgenoemde zeilvloot verbindt de Friese IJsselmeerkust zelfs met UNESCO werelderfgoed Waddenzee dankzij tochten van Stavoren naar de Waddeneilanden.

Natuur- en landschapsorganisaties over Fryslân foar de Wyn:

“Meer windenergie op land winnen
en Friese IJsselmeerkust reserveren voor natuur en recreatie”

MAKKUM (NL) – Windenergie in Fryslân kan onder voorwaarden op land gerealiseerd worden, zodat windpark Fryslân in het IJsselmeer niet gebouwd hoeft te worden. Dat concluderen de natuur- en landschapsorganisaties It Fryske Gea, Natuurmonumenten, Waddenvereniging, Landschapsbeheer Friesland, Het Blauwe Hart, Friese Milieu Federatie, Staatsbosbeheer en de Bond Friese Vogelwachten op basis van het advies van de commissie Winsemius over windenergie in Fryslân.

De randvoorwaarden voor de minst schadelijke variant zijn: het clusteren van windmolens in plaats van ze over de hele provincie te verspreiden, plaatsing rond de hoofdinfrastructuur en het oprichten van fondsen voor leefbaarheid en landschap voor de streek waar windmolens geplaatst worden.

Deze foto van oude, nieuwe en in aanbouw zijnde windmolens maakte journalist Albert Hendriks 21 september 2014, een zonnige warme dag, met een 400 mm telelens vanaf de hoogte Gaasterland, van het IJsselmeer tussen Friesland en de Noordoostpolder. Bij Urk verrijst een indrukwekkend windturbinepark. Info: http://www.urkbriest.nl/ en http://www.windkoepelnop.nl/ In Makkum zijn ze blij met het 7 oktober 2014 ingenomen standpunt van de Friese beschermers van natuur, landschap en milieu inzake windturbines in het IJsselmeer.

Deze foto van oude, nieuwe en in aanbouw zijnde windmolens maakte journalist Albert Hendriks 21 september 2014, een zonnige warme dag, met een 400 mm telelens vanaf de hoogte Gaasterland, van het IJsselmeer tussen Friesland en de Noordoostpolder. Bij Urk verrijst een indrukwekkend windturbinepark. Info: http://www.urkbriest.nl/ en http://www.windkoepelnop.nl/

In Makkum zijn ze blij met het 7 oktober 2014 ingenomen standpunt van de Friese beschermers van natuur, landschap en milieu inzake windturbines in het IJsselmeer.

Topverbinding tussen IJsselmeer en Friese meren klaar

Koning opent ecosluis Stavoren!

Stavoren heeft een wereldwijd unieke duurzame sluis gekregen. De schutcapaciteit is meer dan verdubbeld; de wachttijd geminimaliseerd.
Stavoren heeft een wereldwijd unieke duurzame sluis gekregen. De schutcapaciteit is meer dan verdubbeld; de wachttijd geminimaliseerd.

STAVOREN (NL) – Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander opent donderdagmiddag 8 mei 2014 de tweede Johan Frisosluis in Stavoren. Het nieuwe sluiscomplex is gebouwd naast de bestaande Johan Frisosluis. Deze uitbreiding maakt een einde aan de lange wachttijden in het zomerseizoen.

De nieuwe sluis is milieuvriendelijk, energieneutraal en oogt als een natuurlijke aanlegplaats. Er zit een grote knik in de sluiskolk. Deze knik zorgt voor meer ruimte waardoor het voor de recreatievaart eenvoudig manoeuvreren is. Op de plek waar de sluiskolk overgaat in het Johan Frisokanaal ligt een tweede brug. Bij het sluiten van de brug wordt energie teruggewonnen die vervolgens weer gebruikt wordt voor het openen van de brug. Daarnaast bevat het sluiscomplex 150 m2 aan zonnecellen.

Verleden tijd: lang wachten om van het IJsselmeer naar de Friese binnenwateren te kunnen varen en lange schuttijd. Verleden tijd: lang wachten om van het IJsselmeer naar de Friese binnenwateren te kunnen varen en lange schuttijd.
Verleden tijd: lang wachten om van het IJsselmeer naar de Friese binnenwateren te kunnen varen en lange schuttijd.

De bouw van de sluis is één van de laatste grote projecten van het Friese Merenproject. Met dit omvangrijke programma investeert provincie Fryslân in watersport, economie en natuur. Het project is in 2000 gestart en loopt af in 2015. In de afgelopen jaren zijn nieuwe vaarroutes uitgezet, nieuwe vaargebieden aangelegd en nieuwe aquaducten, aanlegvoorzieningen, bruggen, sluizen en havens gebouwd.

Info: www.friesemeren.nl
www.friesemeren.eu